Wednesday, July 24th, 2024

Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw

Detektyw detektywowi nierówny. Ci najlepsi muszą mieć cechy charakteru, które predestynują ich do rozwikływania każdej zleconej sprawy. Dopiero ocena wielu składowych jego charakteru pozwoli oczenić, czy stoi przed nami naprawdę dobry detektyw. Wrocław może się pochwalić specjalistami, którzy potrafią rozwikłać każdą sprawę, jednak wstępną selekcję powinien wykonać klient. Na jakie cechy usługodawcy zwracać szczególną uwagę?

Zanim zatrudnisz detektywa – Wrocław i okolice

Detektyw Wrocław
Detektyw – Wrocław

Usługi detektywistyczne w naszym kraju nie mają zbyt długiej historii. Dopiero w 2001 uchwalono stosowne przepisy, które pozwalają detektywom na legalną pracę. Wcześniej branża i zasady w niej obowiązujące były nienormowane, przez co wabiła ona wiele osób nienadających się do wykonywania tego trudnego zawodu. Obecnie zawód detektywa obowiązkowo należy licencjonować i definiować zakres dozwolonych przez prawo działań. Wykonywanie pracy tego typu musi być nie tylko zalegalizowane, ale też wymaga wiedzy z zakresu takich dziedzin, jak prawo karne, cywilne czy administracyjne. Ważna jest wiedza na temat kryminalistyki, a nawet psychologii.


Licencja to podstawa – poproś o nią przed zatrudnieniem prywatnego detektywa

 

Przed rozpoczęciem pracy detektyw (we Wrocławiu i innych miastach Polski) powinien okazać nam licencję detektywistyczną, na podstawie której może wykonywać swój zawód. W Polsce detektywem może zostać każda osoba, która ukończyła 21. rok życia i ma polskie obywatelstwo, a także ukończył odpowiedni kurs pozwalający na wykonywanie obowiązków. Kurs obejmuje ok. 50 godzin dydaktycznych i kończy się sprawdzeniem wiedzy kandydata.


Niekaralność

 

Kandydat na speca od usług detektywistycznych nie może mieć problemów z prawem lub przeszłości kryminalnej. Prawomocne wyroki czy toczące się sprawy karne dyskwalifikują go z miejsca. Niekaralność daje przyszłym klientom większą pewność, że ich sprawa będzie prowadzona przez uczciwego detektywa. Istotne jest też potwierdzenie przez lekarza zdolności psychicznej do wykonywania tego zawodu. Detektyw to zawód zaufania publicznego, więc konieczne jest również szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Pracę detektywów reguluje ustawa z 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych, według której praca detektywa to głównie zbieranie. Przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Detektyw musi działać na podstawie szczegółowego zlecenia swojego klienta.

 


Wykształcenie – specjalistyczny kurs detektywistyczne.

 

Specjalista musi mieć wiedzę, która pozwoli mu na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Zdobycie tej wiedzy jest możliwe dzięki przejściu specjalistycznego kursu dla kandydatów na detektywów (obecnie w Polsce nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych studiów czy szkoleń, więc kurs jest wystarczający aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje). Podczas kursu doświadczeni specjaliści uczą kandydata podstaw wykonywania zawodu, zasad RODO, poszanowania praw swoich klientów.


Doświadczenie

 

Dobrych detektywów w polskich miastach nie brakuje, jednak ważne jest również doświadczenie osób, którym zlecamy zadanie do wykonania. Jeśli nasz specjalista takiego doświadczenia nie ma, to może zaprzepaścić szanse na rozwikłanie nawet najprostszej sprawy. Jest to szczególnie istotne przy rozpatrywaniu spraw związanych z zaginięciem osób lub poważniejszymi zleceniami. Jeśli chcemy współpracować z detektywem z mniejszym stażem powinniśmy mieć pewność, że współpracuje on z bardziej doświadczonym zespołem.

 

Dyskrecja – najważniejsza cecha charakteru detektywa

 

Cecha, którą musi charakteryzować się dobry detektyw to przede wszystkim dyskrecja. Specjalista, który pomaga nam rozwikłać zagadki związane z najbardziej intymnymi aspektami naszego życia musi wzbudzać zaufanie i być jego godzien. Biorąc pod uwagę takie aspekty pracy detektywa, jak rozwikływanie sekretów kryjących się za zaginięciem najbliższych nam osób czy badanie zdrady małżeńskiej, jest to cecha niezbędna. Podejmując się zadania, detektyw nie ma prawa porozumiewać się z osobami postronnymi i wtajemniczać je w naszą sprawę bez wyraźnej zgody z naszej strony. Śledczy to zawód zaufania publicznego, jego działania dotykają bezpośrednio delikatnej sfery klientów, dlatego tak ważna jest jego lojalność.

Spostrzegawczość, odwaga i komunikatywność

Wykonywanie usług detektywistycznych wiąże się niejednokrotnie z naruszeniem przestrzeni prywatnej innych osób, z koniecznością ingerowania w ich życie. Nie jest to praca dla osób, które nie potrafią komunikować się z ludźmi – podstawą jest zdolność do porozumiewania się. Istotna w tym zawodzie jest też duża spostrzegawczość i refleks. Detektyw musi być też sumienny, mieć poczucie misji i być lojalny wobec swojego klienta. Jeśli spotkamy na swojej drodze specjalistę, który wykazuje te cechy możemy spokojnie mu zaufać: trafiliśmy na detektywa z prawdziwego zdarzenia.