Wednesday, July 24th, 2024

Jak powstały złoża gazu ziemnego?

Od kilkudziesięciu lat gaz ziemny jest wykorzystywany na całym świecie zarówno w przemyśle jak też w codziennym życiu. Głównie jest wykorzystywany do ogrzewania domów oraz bloków mieszkalnych, zakładów przemysłowych. Jednak to nie jedyne zastosowanie gazu ziemnego, ponieważ od dawna jest on stosowany w samochodach zastępując benzynę. W pojazdach montowane są specjalne instalacje gazowe LPG, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach paliwa.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny

Zapotrzebowanie na gaz ziemny jest również widoczne w przemyśle chemicznym do produkcji: acetylenu, amoniaku, cyjanowodoru, wodoru oraz gazu syntezowego. Kolejnym zastosowaniem tego surowca jest produkcja ceramiki budowlanej, szkła, stali, farb, włókien sztucznych, gumy syntetycznej i plastiku. Trzeba przyznać, że zapotrzebowanie na gaz ziemny stale rośnie, można to zaobserwować nawet na giełdzie papierów wartościowych, gdzie odnotowywane są wzrosty notowań spółek, które zajmują się wydobyciem i sprzedażą gazu ziemnego. Co tłumaczy taką popularność gazu ziemnego? Przede wszystkim jest on bardziej ekologiczny, dlatego Unia Europejska zakazuje wykorzystywanie węgla i zaleca korzystanie z gazu ziemnego.  

Jak powstały złoża gazu ziemnego?

Gaz ziemny powstał miliony lat temu. Należy do naturalnych surowców węglowodorowych, a jego złoża zgromadzone są w skorupie ziemskiej. Ogromne złoża gazu ziemnego usytuowane są na dnie oceanów, mórz, dlatego jego wydobycie jest tak trudne. Dlaczego właśnie tam znajdują się złoża gazu ziemnego? Według badań geologicznych, gaz ziemny powstawał wskutek naturalnych przekształceń materii organicznej. Otóż pozostałości materii organicznej opadały na dno akwenów wodnych, stając się pożywieniem dla bakterii tlenowych, które z biegiem lat przemieniały się w związki węglowodorowe, czyli gaz ziemny. Zachodziło to przez miliony lat, a wpływ na powstanie złóż gazu ziemnego miało również uwarunkowanie geologiczne.
Podstawą tworzenia się złóż gazu ziemnego była warstwa, nieprzepuszczalnego mułu, pod którą gromadził się właśnie ten surowiec. Muł nie przepuszczał gazów a w wyniku wysokiego ciśnienia oraz wymaganej temperatury, dochodziło do przebiegu proces powstawania złóż gazu ziemnego. Gaz ziemny znajduje się w trudno dostępnych porach skalnych, które cechują się niewielką przepuszczalnością.  Czy w Polsce są złoża gazu ziemnego? Tak, w naszym kraju są nawet spore pokłady gazu ziemnego, który jest wydobywany w południowej części Polski. Złoża znajdują się w rejonie Gorlic, Jasła, Sanoka, Lubaczowa, Cieszyna. Pomimo, to wielkość złóż gazu ziemnego nie zapewnia Polsce niezależności energetycznej, jest to tylko niewielka część zużycia gazu w ciągu całego roku.

Polecamy także:

Czy jest związek między tworzeniem się złóż gazu ziemnego a złożami węgla i ropy?

Tak, często ma miejsce tworzenie się gazu ziemnego na terenie złóż ropy i węgla kamiennego. Specjaliści określają to zjawisko, jako wysoce niebezpieczne, ponieważ źródła gazu ziemnego zbierają się między warstwami skalnymi a to generuje zagrożenia. Są one obserwowane najczęściej podczas wybuchu gazu w podziemnych kopalniach  wtedy górnicy znajdują się w niebezpieczeństwie.
Taka sytuacja jest obecna również podczas wydobycia ropy naftowej i wtedy niezbędne okazuje się ciągłe wypalanie gazu ziemnego. Gaz ziemny jest bezwonny i bezbarwny i dlatego też dodatkowo niebezpieczny, ponieważ nie można go zdiagnozować. Z tego powodu przed wprowadzeniem do sieci gazowej przechodzi specjalny proces mający na celu nadanie mu specyficznego zapachu, ułatwiającego jego wykrycie.

Z czego składa się naturalny gaz ziemny?

Łupkowy gaz ziemny odnajdywany również w Polsce zaliczany jest do gazów suchych, jednak jego wydobycie jest bardzo trudne. Do najczęściej wykorzystywanych należą złoża gazu ziemnego, które towarzyszą pokładom ropy naftowej, jest to tak zwany gaz mokry. Co zawiera? Otóż mokry gaz ziemny składa się ze sporej liczby związków chemicznych opartych na węglowodorach, ponadto w jego skład wchodzą: dwutlenek węgla, azot i siarkowodór a czasami nawet hel. Ale jego podstawowym składnikiem jest metan. Od czego zależy naturalny skład gazu ziemnego? Głównie od uwarunkowania geologicznego, jednak innowacyjne technologicznie rafinerie mają zdolność zupełnego oczyszczenia gazu.

Czy może dojść do wyczerpania złóż gazu ziemnego?

Jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie, jednak złoża gazu ziemnego wystarczą na dłużej niż wstępnie zakładano. Jak już wiadomo, surowiec ten przed milionami lat powstał w wyniku rozkładu materii organicznej oraz bakterii i czekał przez cały ten czas na wydobycie. Do niedawna geolodzy stwierdzili, że złóż gazu ziemnego znajdującego się w skorupie ziemskiej wystarczy tylko na 50 lat. Jednak obecnie przeprowadzone badania potwierdziły, że złoża są znacznie większe i będzie można je eksploatować przez najbliższe 150 lat. Dlaczego taka różnica? Wynika to ze zmian w sposobie wydobycia. Duże pokłady gazu ziemnego są obecne bardzo głęboko i wcześniej nie byłby osiągalne, jednak nowoczesna technologia umożliwia eksplorację złóż zachowując cały czas zrównoważone ceny.