Thursday, May 30th, 2024

Ubezpieczenie OC – polisa kierowcy

Samochód to  znak czasu i przejaw dobrobytu. Samochodem przemieszczamy się wszędzie: do pracy, na uczelnię, do sklepu, na urlop i wielu innych sytuacjach. Zgodnie z polskim prawem każdy kierowca musi wykupić  ubezpieczenie komunikacyjne. Samochodów na drogach jest więcej z każdym rokiem. Ryzyko wypadku jest duże, a każda kolizją drogową wiąże się ze sporymi stratami materialnymi, uszkodzeniami ciała, a nawet zgonem poszkodowanego. Koszty naprawy pojazdy i koszty leczenia ofiar wypadku, to niespodziewane, nieplanowane i znaczne obciążenie dla domowego budżetu.  Aby koszty likwidacji powypadkowych szkód nie spowodowały bankructwa kierowcy powstały ubezpieczenia komunikacyjne.  

Z korzyścią dla kierowcy

Kiedy od ubezpieczyciela przychodzi pismo, że trzeba zapłacić za ubezpieczenie OC, wiele osób denerwuje się dużym wydatkiem. Ceny ubezpieczeń wydają się wysokie do momentu zaistnienia zdarzenia drogowego. Wtedy kierowcy przekonują, jak wielką pomocą jest odszkodowanie w likwidacji szkody – bez tych pieniędzy wiele osób nie byłoby w stanie pokryć kosztów leczenia lub naprawy pojazdu. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Najpopularniejsze ubezpieczenia pojazdu to OC, AC i assistance. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  OC jest obowiązkowe i trzeba je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Zakres tego ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie może zmienić zakresu ochrony.  Oznacza to, że zakres ubezpieczenia OC jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli. Nie należy wierzyć w reklamy oferujące jakieś dodatkowe usługi w ramach OC. W ramach ubezpieczenia OC to ubezpieczyciel pokrywa z polisy ubezpieczonego kierowcy – sprawcy wypadku, szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, którego sprawcą był ubezpieczony. Za brak ubezpieczenia OC, kierowca może zapłacić wysoką karę. Im dłużej kierowca pozostaje bez ochrony ubezpieczeniowej, tym kara jest wyższa. 

Sprawdź również:

System zniżek na ubezpieczenie OC

Obowiązkowa polisa to jednak znaczny wydatek dla domowego budżetu, nawet jeżeli płacona jest w ratach. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe proponują korzystne systemy zniżek, z których kierowcy chętnie korzystają.  Zniżki na ubezpieczenia OC przysługują za bezszkodową jazdę. Naliczane są według bardzo prostej zasady: każdy rok bez szkody oznacza 10% zniżki, wypadek powoduje utratę zniżki. Przy bezszkodowej jeździe 60% zniżki można otrzymać po 6 latach. Wysokość maksymalnej zniżki wynosi od 60-80% w zależności od ubezpieczyciela.

System naliczania zniżek bonus/malus jest odmienny w każdej firmie. U jednego ubezpieczyciela 60% upustu na koszcie ubezpieczenia OC można liczyć po  3 latach bezwypadkowej jazdy, u innego na taki rabat cenowy trzeba czekać znacznie dłużej.  Kierowca ma prawo do zmiany ubezpieczyciela. W takim wypadku bonus zostaje naliczony według zasad nowego ubezpieczyciela. Kierowca zmieniający firmę ubezpieczeniową jest pytany o ilość pełnych polis (trwających 12 miesięcy) i liczbę kolizji. Osoby z krótkim czasem bezszkodowej jazdy nie mogą liczyć na korzystne zniżki.

Kolizja drogowa

W Polsce do wypadków drogowych dochodzi bardzo często. Najczęściej przyczyną jest nadmierna prędkość, błędy przy manewrze wyprzedzania, wtargnięcie pieszych lub zwierząt na drogę, jazda pod wpływem alkoholu. W momencie wypadku – zaistnienia szkody, należy spisać oświadczenie, w którym muszą być podane następujące informacje: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów uczestników oraz świadków, a także dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu: marka, model i numer rejestracyjny. W oświadczeniu trzeba umieścić informację o uszkodzeniach pojazdu, opisać kolizję, tzn.: podać miejsce, czas i okoliczności wypadku. Sprawca musi podać numer swojego ubezpieczenia OC, nazwę ubezpieczyciela oraz przyznać się do spowodowania zdarzenia drogowego. Oświadczenie powinni podpisać uczestnicy wypadku, o ile pozwala na to ich stan zdrowia.  Mając w ręku oświadczenie sprawcy, poszkodowany powinien nawiązać kontakt z ubezpieczycielem sprawcy. Kierowca winny kolizji drogowej otrzymuje pismo od ubezpieczyciela, w którym nadawca prosi o potwierdzenia zaistnienia zdarzenia, podanie jego okoliczności i potwierdzenie podpisania oświadczenia.  Do poszkodowanego przychodzi rzeczoznawca, który sporządza dokumentację szkody i ocenia stopień uszkodzenia pojazdu. Na tej podstawie wyceniane są koszty naprawy i wysokość odszkodowania.

Przy wyborze ubezpieczyciela nie można się kierować jedynie kryterium zniżkowym. Większość towarzystw ubezpieczeniowych podnosi cenę ubezpieczenia OC dla kierowców młodych i z niewielkim stażem. Im młodszy kierowca, tym wyższa cena ubezpieczenia. Młodzi kierowcy są bardziej skłonni do ryzykownej jazdy i nie mają wielkiego doświadczenia w radzeniu sobie w sytuacjach niebezpiecznych na drodze.  Powodują też więcej wypadków niż osoby prowadzące samochód po 30 roku życia. 

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/