Saturday, June 15th, 2024

Szkolenia BHP online

Program szkolenia bhp online ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu organizacji zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, a także metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń zawodowych. Kurs zawiera również instrukcje dotyczące postępowania w nagłych wypadkach. Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, posiadanej wiedzy itp.).

Rodzaje szkolenia BHP online

Szkolenia BHP online występują w dwóch rodzajach: wstępne lub okresowe. Z pierwszym mamy do czynienia przy zatrudnianiu nowego pracownika, z drugim po upływie określonego czasu. Ponadto każde szkolenie okresowe wymaga zdania egzaminu, który odbywa się w formie testu. Jeżeli prowadzone jest szkolenie BHP online również egzamin odbywa się w takiej samej formie. Testy są niezbędne do sprawdzenia uzyskanej przez pracowników wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki testu są uzyskiwane już w ciągu kliku minut. Taki egzamin to lista pytań i odpowiedzi, uczestnik musi zaznaczyć odpowiedź prawidłową. Tylko pozytywny wynik egzaminu ze szkolenia BHP online daje podstawę do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego. Dokument trafia do akt pracownika, gdzie jest przechowywany.

Wstępne szkolenia BHP online

Każdy pracodawca zatrudniając nowego pracownika na określone stanowisko pracy ma obowiązek skierowania go na szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to zapisane zarówno w rozporządzeniu i kodeksie pracy. Celem szkolenia BHP online jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych przestrzegając bezpieczeństwa pracy. Pracownik podczas kursu zdobywa również wiedzę o przeciwdziałaniu wypadkom a także chorobom zawodowym, na jakie będzie narażony w zakładzie pracy.

Wstępne szkolenie BHP online odbywa się dla konkretnych pracowników:

  • Na stanowiskach robotniczych: elektryków, pracowników budowlanych, serwisantów itd.
  • Na stanowiskach biurowych: urzędników, sekretarek, pracowników oświaty, nauczycieli itd.
  • Na stanowiskach służby zdrowia: pielęgniarek, lekarzy, pozostałego personelu medycznego.
  • Na stanowiskach z sektora handlowego: sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, farmaceuci.
  • Na stanowiskach z branży usługowej: fryzjerzy, kosmetyczki, kucharze itd.

Szkolenie BHP online dla kierownictwa firmy

Dostępna jest również forma wstępnego szkolenia BHP online dla osób, które kierują pracownikami oraz dla pracodawców. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę, która uprawnia w/w grupę do wykonywania szkolenia wstępnego pracowników, którzy dopiero podejmują pracę na danym stanowisku. Jeżeli pracodawca zdecyduje o samodzielnym przeprowadzeniu szkoleń może skończyć metodykę instruktażu stanowiskowego. Okresowe szkolenie BHP online jest konieczne dla aktualizacji zdobytej już wcześniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Jakie są konsekwencje braku szkolenia BHP?

Szkolenia BHP onlineDopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku pracy bez odpowiedniego przeszkolenia jest zagrożone karą pieniężną. Jeżeli dojdzie do wypadku w miejscu pracy a dochodzenie wykaże, że pracownicy nie odbyli szkolenia BHP pracodawca może zostać nawet pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dlatego szkolenie BHP online jest doskonałą opcją nie tylko w dobie koronawirusa, ale w każdej sytuacji. Wystarczy wybrać odpowiednią firmę, która przeprowadza takie kursy, dysponuje doświadczoną kadrą, która posiada zarówno wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Czas trwania szkolenia BHP online jest zależny od ilości pracowników a także branży w jakiej są zatrudnieni. Ważne! Wstępne szkolenie jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika, nawet gdy przeszedł takie w poprzednim zakładzie pracy. Szkolenie utrzymuje ważność przez pół roku i dotyczy osób, które kierują pracownikami, natomiast rok dla pracownikach zatrudnionych na innych stanowiskach pracy. Jeżeli ten termin dobiegnie końca pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia okresowego szkolenia BHP.

Szkolenie BHP online – korzyści

Odbycie szkolenia BHP online umożliwia szybkie zdobycie nowej wiedzy lub uaktualnienie już posiadanej bez wychodzenia z domu lub z zakładu pracy. To również duże oszczędności dla firmy, ponieważ nie ma potrzeby organizowania sali, w przypadku kursu stacjonarnego. Cała procedura szkolenia BHP online jest zgodna z prawem i respektowana przez stosowne organa. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskują profesjonalną obsługę, mogą liczyć na fachowe doradztwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia BHP online pozyskują wiedzę w bardzo przystępny sposób, jest ona przekazywana prostym językiem. Instruktor podaje wiele przykładów różnych zachowań co sprzyja lepszemu zapamiętywaniu. Z tego rodzaju szkoleń korzystają nie tylko pracodawcy, ale również klienci indywidualni, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu BHP. Ze szkolenia BHP online można korzystać przez całą dobę, co jest niewątpliwą zaletą. Pracownicy i pracodawcy mają możliwość zdobywania wiedzy w najbardziej odpowiednim dla siebie momencie, dlatego szklenie online jest wygodniejsze niż rozwiązania stacjonarne.