Monday, April 22nd, 2024

Co ma się po szkole muzycznej?

Co ma się po szkole muzycznej? Gra na instrumencie, najczęściej gitarze lub pianinie, to marzenie wielu dzieci. Niektóre dzieci marzą natomiast o śpiewie – nie jest zatem zadziwiające, iż każdego roku wiele osób jest chętnych, aby zapisać się do szkoły muzycznej. Warto wiedzieć, co można osiągnąć dzięki szkole muzycznej. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie korzyści daje uczęszczanie do szkoły muzycznej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i rozwiania swoich wątpliwości. 

Co ma się po szkole muzycznej I stopnia?

Na początek warto wspomnieć, czym ogólnie jest szkoła muzyczna. Edukacja muzyczna w Polsce dzieli się na trzy etapy. Pierwszym etapem edukacji muzycznej jest szkoła muzyczna I stopnia. Wyróżnia się także szkołę muzyczną II stopnia oraz szkołę muzyczną III stopnia. Szkoły muzyczne mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne.

Szkoła muzyczna I stopnia trwa cztery lub sześć lat i przygotowuje dzieci pod kątem muzykalnym, przedstawia istotne zasady i podstawy w tym zakresie a także zajmuje się doskonaleniem umiejętności gry na wybranym instrumencie. Szkoła muzyczna II stopnia jest natomiast kształceniem zawodowym i kończy się otrzymaniem tytułu zawodowego muzyka, III stopień jest zaś kształceniem mistrzowskim – o tym opowiemy później.

Do szkoły muzycznej pierwszego stopnia najczęściej trafiają osoby w wieku 6-18 lat, zaś aby się do niej dostać, należy pozytywnie zdać test muzyczny. Szkoła muzyczna wiąże się jednak z wieloma obowiązkami, ponieważ należy pogodzić tradycyjną szkołę z dodatkowymi zajęciami w szkole muzycznej, jednakże zalet uczęszczania do szkoły muzycznej jest naprawdę sporo.

Na początku edukacji w szkole muzycznej Artyz w Łodzi https://artyz.pl/lodz/ dziecko chodzi na zajęcia grupowe, w trakcie których uczy się teorii, która jest związana przede wszystkim z tym, co dotyczy muzyki. Ponadto, mają miejsce zajęcia z gry na instrumencie, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W przypadku szkoły ogólnokształcącej poza zajęciami muzycznymi odbywają się również standardowe lekcje.

Korzyści uczęszczania do szkoły muzycznej

Edukacja muzyczna rozpoczyna się od nauki podstaw najważniejszych elementów, zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych. Kształtowanie słuchu, zapoznawanie się z rytmiką i głosem oraz poznawanie instrumentów, w celu wyboru ulubionego, to jedne z wielu fundamentalnych kwestii niezbędnych do zdobywania wiedzy i umiejętności. Zajęcia w szkole muzycznej wpływają na wszechstronny rozwój, ale nie tylko rozwój muzyczny. Szkoła muzyczna uczy także cierpliwości systematyczności oraz wrażliwości na piękno. Dzieci dzięki zajęciom w szkole muzycznej oraz różnym występom i zajęciom w grupie mogą z łatwością radzić sobie ze stresem, co jest przydatną umiejętnością w dorosłym życiu.

Co ma się po szkole muzycznej?
Co ma się po szkole muzycznej?

Szkoły muzyczne bardzo często realizują lub biorą udział w wielu koncertach, eventach lub imprezach. W trakcie koncertów odbywają się różne występy uczniów, dzięki czemu mogą oni przełamywać swoje lęki i mają okazji zaprezentowania się wielu osobom, dzięki istnieje szansa dostrzeżenia i docenienia. Może to mieć wpływ na przyszłość i osiągnięcie wielu sukcesów.

Ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji muzycznej w szkole drugiego stopnia. Po skończonej edukacji w szkole muzycznej pierwszego stopnia otrzymuje się tytuł muzyka zawodowego.

Szkoła muzyczna pierwszego stopnia jest wyjątkową i korzystną szansą dla dzieci, które w jakikolwiek sposób interesują się muzyką, instrumentami czy śpiewem https://artyz.pl/nauka-spiewu-warszawa/. Szkoła muzyczna jest szansą na rozwój i odkrycie oraz rozwijanie swoich pasji. Edukacja muzyczna to szansa na nabycie cech, które pozwolą w przyszłości pracować w wymarzonym przez siebie zawodzie.

Co daje szkoła muzyczna II stopnia i jakie są korzyści z edukacji muzycznej?

Kolejnym etapem nauczania po szkole muzycznej I stopnia jest szkoła muzyczna II stopnia, która trwa od 4 do 6 lat i skupia się na specjalizacjach. Specjalizacje mogą dotyczyć zarówno doskonalenia umiejętności gry na danym instrumencie lub wybranej dziedziny np. lutnictwa, czyli nauki o budowie instrumentów.

Szkoła II stopnia kończy się egzaminem dyplomowym. Warto wiedzieć, iż możliwe jest także zapisanie się do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dzięki której można podejść do egzaminu maturalnego.

Po przejściu całej ścieżki edukacji muzycznej ma się przede wszystkim dyplom i tytuł zawodowy, jednakże to nie są jedyne plusy z edukacji muzycznej. Nauka w szkole muzycznej pozwala nie tylko na wszechstronny rozwój, ale także poznanie zagadnień, z którymi dziecko nie miałoby styczności w zwykłej szkole. Szkoła muzyczna kształci także teoretycznie, to znaczy rozwija także słuch, poczucie rytmu oraz uczy zasad muzyki. W szkole muzycznej stawia się nie tylko na grę na instrumentach i śpiew, ale także na elementarną wiedzę. W szkole muzycznej można uczyć się wytrwałości, ciężkiej pracy oraz konsekwencji w dążeniu do osiągnięcia celu. Edukacja muzyczna pozwala na wykształcenie w sobie wrażliwości artystycznej, umiejętności pracy w zespole i pozbycia się stresu występowania przed publicznością.

Artyz Szczecin nauka gry na instrumentach
Mieszka I 62
71-011 Szczecin
882077000
www.artyz.pl